Alüminyum Hurda Fiyatları

Alüminyum maddesi, fiziksel özellikleri sebebiyle dünyanın pek çok bölgesinde yaygın bir şekilde kullanılan metaller arasındadır. Bu metal; hafif bir yapıya, korozyon direncine ve harika bir ısı iletkenliğine sahip olduğu için inşaat, elektrik, otomotiv, mimari gibi sektörler tarafından fazlasıyla tercih edilen bir materyaldir. Çok talep edilmesiyle birlikte birçok insan da alüminyum hurda fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir.

Alüminyum hurda fiyatları, çeşitli nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu noktada firmamız, adil bir şekilde ücretlendirme yapmak için piyasanın güncel koşullarını takip eder. Aynı zamanda profesyonel ekibimiz, hurdaları değerlendirir. Hurdanın durumu ve kilosu gibi çeşitli etkenler de fiyatın belirlenmesinde etkilidir. Bizimle çalıştığınızda adil fiyatları alacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Alüminyum Hurdası Nedir?

Alüminyumların ısıyı emme, muhafaza etme özelliğine sahip olması ve ayrıca kolay soğuyabilen yapısı, kullanım alanını  genişletmiştir. Bu noktada en başta dekoratif amaçla kullanılsa da soğutma ve ısıtma sistemlerinde de aktif olarak işlenmektedir. Nitekim yüksek dirence ve kolay şekillenebilme potansiyeli sayesinde hemen hemen 100 yıla yakın bir süredir geri dönüşüm süreçlerine tabi tutularak yeniden kulanıma sunulmaktadır.

Hurdacılık sektöründe bakır hurdası oldukça yaygın olmasına rağmen alüminyum hurda diğerlerine göre daha çok rağbet görmüştür. Çok çeşitli yapısı sayesinde de fazlasıyla popüler bir konumda yer almıştır. Gündelik yaşamın ve pek çok sektörün tercih etmesi, beraberinde birçok alüminyum türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bu durum alüminyum hurda fiyatları konusunu kapsamlı olarak etkilemiştir.

Alüminyum Hurdası Neden Değerlidir?

alüminyum hurda fiyatlarıAlüminyum hurda fiyatları, alüminyumun değerli bir metal olmasından dolayı rekabetçidir.

Alüminyum hurdası, farklı alanlardan elde edilebilen çevre dostu bir geri dönüşüm maddesidir. Alüminyum üretimi ise ham alüminyum elde etmek için fazlasıyla enerji isteyen bir süreçtir. Dolayısıyla bu durum doğal kaynakların tükenmesine sebebiyet verir. Bu noktada alüminyum hurdasının geri dönüşümü hem kaynak kullanımına hem de ekonomiye katkısı oldukça yüksektir.

Geri dönüşüm sürecine tabi tutulan alüminyum hurdaları, yeniden kullanılabilen ürünlere dönüştürülebilir. Bu durum, yeni ham madde kaynaklarının kullanımını azaltmakla beraber enerji tüketimini en minimal düzeye indirger. Eritilerek yeniden kullanıma kazandırılması da nitekim atıkların azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Dolayısıyla “Alüminyum hurdası neden değerlidir?” sorusunun en genel cevabı bu şekilde verilebilir.

Kullanılmayan alüminyum hurdası %100 oranı civarında kolay bir şekilde değiştirilebilir ve geri dönüşüm sürecine tabi tutulabilir. Nitekim bu maddenin böyle bir yüzdeliği içerisinde barındırması, onu değerli hurdalar arasına sokar. Bu noktada alüminyum hurda fiyatları yüksek değerlerde belirlenir. Ayrıca geri dönüşüm için oldukça önemli olan bu maden, hurda ve sanayi sektörü için fazlasıyla önem arz eder. 

Sürekli güncellenen alüminyum hurda fiyatları için düzenli takip önemlidir. Biz, uzmanlarımızla birlikte her gün piyasa koşullarını takip ederiz. Dilerseniz atıl alüminyum ürünleri satmadan önce bizimle iletişim kurarak gerekli bilgiyi alabilirsiniz. 

Hurda Alüminyum Çeşitleri Nelerdir?

Alüminyum madeni, pek çok sektör içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle farklı türlerde alüminyum hurdaları ortaya çıkmıştır. Her bir türün farklı özelliklere sahip olması, onların çeşitli alanlarda kullanılma potansiyeli arttırır. Hurdacılık sektöründe de işlem gören hurda alüminyum temel bir malzeme olarak birçok sektörün vazgeçilmezi konumdadır. Genel olarak alüminyum hurdalarının çeşitleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Araiş Alüminyum Hurda: Alüminyum olan pencere ve kapıların işlemden geçirildikten sonraki halleridir.
 • Ofset Matbaa Kalıbı: Dayanıklılık gerektiren yerlerde kullanılan alüminyum madeninin, oralardan sökülmesinin ardından oluşan hurdadır.
 • Hurda Alüminyum Profil Talaşı: İmalat sırasında cnc makinalar ve tornalardan çıkan alüminyum fazlalıklarıdır.
 • Sert Alüminyum Hurda: Sıkıştırılmış bir şekilde üretilen kalın alüminyumların kullanım dışı olmasından sonra oluşan hurdalardır.
 • Tel Alüminyum Hurda: İletkenliği yüksek olan ve telin dayanıklı olması için tercih edilen hurdalardır.
 • Çıkma Profil: Enine doğru çubuk şeklinde alüminyum madeninden üretilen ve sıcakta eritilerek kalıptan çekilen alüminyum hurdadır.

Alüminyum hurdası, gündelik yaşamdan endüstriyel firmalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.  Bu nedenle alüminyum atıllarını sınırlamak pek mümkün değildir ve son derece geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Farklı türlerdeki alüminyum hurdaları geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulabilir. Dolayısıyla bunları ayrıştırmak ve buna uygun şekilde fiyatlandırma yapmak önemli bir durumdur. 

Tel Alüminyum Hurda

Alüminyum, telin özellik olarak kalite kazanması ve eğilmesinin zorlaşması için kullanılır. Paslanma ve oksitlenmeye karşı dirençli bir yapısı vardır. Dayanıklı olmasının yanı sıra iletkenliği de yadsınamaz derecede güçlüdür. Diğer metallere oranla daha elastik ve şekillendirilebilir bir unsur olması, yaygın şekilde kullanılmasının sebebidir.

Tel alüminyum hurda, çeşitli kalınlıkta ve uzunlukta bulunabilir. Değersiz metaller kapsamında olmasına rağmen kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Isı ve elektriğe karşı dirençli yapısı, bu kapsamdaki işlemlerde bir koruma olarak iletkenlik görevi görür. Kolay soğuyabiliyor olması da kullanım noktalarında tercih edilmesinin başlıca sebebidir.

Tel alüminyum; yüksek gerilim hatlarında, soba içlerinde ve bu tür kapsamlarda oldukça yüksek öneme sahiptir. Elektriği bakır kadar iyi iletmesi ve ısıya karşı direnci, bu işlemlerin daha güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Nitekim sıcak havalarda gevşeyip, soğuk havalarda gerginleşmesi de kullanımına pozitif etki eder. 

Araiş Levha Alüminyum Hurda

Araiş levha alüminyum hurda, alüminyum pencere ve kapıların işlenmesi sonucunda oluşan hurdadır. Yani, bu metaların geri dönüşüm sürecine tabi tutulmadan önce kullanım durumu için uygun hale getirilmesi gerekir. Bu zaman zarfında oluşturulan tüm alüminyumlar araiş olarak adlandırılır.

Hurda araiş alüminyumlar; 1 ila 10 mm kalınlığına sahip, paslanmaya karşı dayanıklı, sektörel bazda özel alaşımlarla birlikte üretilen levha şeklinde hurdalardır. İnşaat, enerji, otomotiv, makine gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra uzay sanayisi, gemi sanayisi ve kalıpçılık gibi alanlarda da fazlasıyla görülür. Bu alanlarda oldukça aktif bir şekilde kullanılması alüminyum hurda fiyatları kapsamını etkiler. Böylece belirli zamanlarda alüminyum ham maddesine ihtiyaç duyulması halinde fiyatların artması mümkündür. 

Sert Alüminyum Hurda

Sert alüminyum hurda, sıkıştırılarak üretilmiş olan kalın ve sert maddelerdir. Çoğunlukla otomotiv sektöründe kullanılır. Otomobil parçaları gibi metalar, bu ürünleri kapsar. Bunlar ısıya karşı dirençlidir ve bu sayede çok geç erime kapasitesine sahiptir. Uzun süre kullanım, yüksek aşınma ve bakımsızlık, paslanma gibi durumlarda uygun hallerde bulunmadığı zaman hurdacılar tarafından toplanarak geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulur.

Demirden sonra kullanılan en önemli alüminyum türüdür. Rezerv olarak oldukça yaygın bir şekilde bulunur. Deniz suyu, korozyon gibi faktörlere karşı dirençli bir yapısı mevcuttur. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde de sanayi alanı başta olmak üzere pek çok sektör içerisinde kullanılır.

Alüminyum Hurda Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

alüminyum hurda fiyatları Alüminyum hurda fiyatları, sektör içindeki pek çok faktörden etkilenir.

Alüminyum hurda fiyatları pek çok değişkene göre hesaplanır. Bunlar, en başta Londra Metal Borsası baz alınmak üzere çeşitli şekillerde belirlenir. Nitekim LME tüm hurda piyasasına yön veren bir kurumdur. Bunlara ek olarak fiyat unsurunu belirleyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Arz-talep Dengesi: Piyasa içerisinde alüminyum hurdasına karşı oluşan arzı ve bu arzı karşılayan talebin hesaplanarak fiyatların belirlenmesi koşuludur.
 • Döviz Kuru: Döviz kurunun dalgalı hareketleri sebebiyle ülke bazında fiyatların aynı orantıda yükselmesi ya da düşmesi koşuludur.
 • Güncel Piyasa: Güncel piyasa verilerinin analizi sonucunda oluşan ve arz-talep dengesi içerisinde sağlanan fiyatlandırma seçenekleridir.
 • Ürünün Türü: Alüminyum hurdası, çeşitli türlerde olmakla birlikte bazıları değersiz diğerleri ise değerli hurdalar kapsamındadır. Bu noktada fiyat farkı mevcuttur.
 • Ürünün Ağırlığı: Alüminyum hurdası, sıkıştırılarak saklanabilme özelliğine sahiptir. Bu durumda pek çok alüminyum hurdası tedarik edilerek ürün ağırlığı artırılabilir ve bu noktada satış için elverişli olur.
 • Ürünün Kalitesi: Alüminyum, sık bulunan bir metal olmasına karşın oldukça saf bir düzeydedir. Bu noktada diğer madenlerle karıştırılmamış olması ya da aynı şekilde alüminyumun etkisini arttıracak karışımların bulunması kalite açısından hurdanın fiyatını arttırır.

Alüminyum hurdalar, kullanılan pek çok ürünün içerisinde mevcuttur. Nitekim tüm fiyat belirlemelerinde LME baz alınır. Sık bulunan bir metal olması da ücretlendirmelerinden dolayı çeşitlenir. Gündelik yaşantının ve sanayi alanlarının en çok kullanılan malzemesi olması arz ve talep sürecinde oldukça etkilidir. Bu bağlamda alüminyum hurda fiyatları hakkında net bir fiyat biçmek oldukça güçtür. 

Bize danışarak elinizde bulunan alüminyum hurdalar için ön fiyat bilgisi alabilirsiniz. Bu sayede doğru bir şekilde alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkündür. 

Güncel Alüminyum Hurda Fiyatları

Gıda, otomotiv, elektrik ve kimya gibi pek çok sanayi içerisinde oldukça fazla tüketime sahip alüminyum ürünleri, geri dönüşüm sürecine tabi tutularak elde edilir. Bu nedenle bu atıl ürünler, yüksek fiyatlarla alınıp satılır. Alüminyum hurda fiyatları, piyasa verilerine bağlı bir şekilde belirlenir. Bu noktada değerinde ve doğru sonuçlar bulmak oldukça güçtür. Firmamızda güncel alüminyum hurda fiyatları aşağıdaki gibidir:

Hurda Alüminyum TürüHurda Fiyatı
Araiş Levha55.00 TL
Tel Alüminyum55.00 TL
Ofset Matbaa Kalıbı52.00 TL
Hurda Alüminyum Profil Talaşı40.00 TL
Sert Alüminyum (Blok)40.00 TL
Çıkma Profil41.00 TL
Kompozit Alikobant İçi Siyah14.50 TL
Alüminyum Klima Radyatörü96.00 TL
Çatı Alüminyum Hurdası41.00 TL
Eloksal Kaplı Boyasız Profil44.00 TL
Jant Alüminyum53.00 TL

Bahsi geçen alüminyum hurda fiyatları güncel olmakla birlikte piyasa koşulları ve diğer etkenler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Değişkenlik içermesinden kaynaklı olarak da fiyatlar, farklı durumlar altında şekillenebilir. Bu sebeple web sitemiz üzerinden firmamızla iletişime geçerek daha net ve doğru bilgiler edinebilirsiniz.