Kablo Hurda Fiyatları

kablo hurda fiyatları

Kablo hurda fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu değişiklik hurda alış satışı yapmak isteyen bireyler tarafından sürekli takip edilir. Geri dönüşüm sektöründe değeri yüksek olan kablo hurdalar, kullanım alanları ve içeriğindeki malzemelere göre çeşitlenir. Hurda kablo çeşitleri endüstriyel alanlarda yoğun olarak kullanılır.

Her kablo kullanım alanına göre farklı isimlerle adlandırılır. Kullanım ömrü biterek hurdaya çıkan kablolar geri dönüşüm sürecinden geçirilerek yeniden kullanıma kazandırılır. Kablo hurdası çeşidine göre farklı fiyat değerlendirmesine tabi tutulur. Kablo hurda fiyatları çeşitli kriterlere göre sürekli güncellenir.

Kablo Hurdası Nedir?

Farklı sektörlerde ve endüstride kullanılan tüm kabloların hurdasına hurda kablo adı verilir. Binalar, alçak gerilim hatları, elektrik ve elektronik kullanımı gibi alanlarda kullanılan kablolar hurda sınıfına girer. İçeriğinde birden fazla metal iletken içermesi nedeniyle değerlidir. İçinde bulunan bakır, kablo hurda fiyatları yükselmesinde etkili olan bir iletkendir.

Kentlerin teknoloji odaklı gelişmesine paralel olarak elektrik kullanımı arttı. Bu durum doğrudan kablo tüketiminde artışa yol açtı. Kablo üretiminin maliyetli olması ile hurda geri dönüşüm sektörü gelişim gösterdi. Kablo hurdanın toplanması, ayrıştırılması ve analiz edilmesiyle tekrardan kullanıma uygun hale getirildi.

Kablo hurda, geri dönüşüm işlemi geçirmeden kullanıma uygun değildir. Kablo hurdası;

 • Kabloların dış kısmındaki plastiğin içindeki madde türlerine göre ayrıştırılır.
 • Hammadde olarak fabrikalarda kullanılır. Otomotiv sektöründe yeni tel yalıtımı için özellikle kablo hurdası kullanılır.
 • Eritme fırını kullanılarak bileşenleri birbirinden ayrılana kadar ısıtılır.
 • Geri dönüşüm geçiren malzemeler kullanılmayan malzemelere göre daha hesaplıdır. Bu nedenle imalat sektöründe depolama atığı oluşturmadığı içim sıklıkla tercih edilir.

Kablo alım satımı hurda piyasasında güçlü olan materyallerden biridir. Bu değeri belirleyen kablo içindeki bakırdır. Bu madde, geri dönüşüm için oldukça kıymetlidir.  Soyulmamış bakır kablo fiyatı sektörde olan kişiler tarafından sürekli takip edilir. Geri dönüşüme katkı sağlaması, doğaya ve çevreye zararsız olması nedeniyle oldukça önemlidir. Yalnızca fabrikalarda değil; kemer, takı ve çeşitli aksesuarlarda kullanıma uygundur.

Kablo Hurda Çeşitleri

kablo hurda fiyatları Kablo türleri; bakır, demir ya da alüminyum bazlı belirlenir.

Hurda kablolarda birçok çeşit bulunur. Kablo hurda fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Kullanım alanına ve türüne göre içeriğinde bulunan madde birbirinden farklı olabilir. Hurda alım satımı yaparken bunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Kablo hurdalar ve kullanıldığı alanlar şu şekildedir:

 • 3/2.5 Kablosu: Dışında izole bulunan yırtılmaya ve hasara karşı dayanıklıdır. Güç dağıtım kablosu olarak şebeke ve aydınlatmalarda kullanılır. Kablo kanallarında ve toprak altında kullanıma uygundur.
 • 4/16 Kablosu: Neme ve çürümeye karşı dayanıklı yapıda olduğu için yer altındaki elektrik tesisatlarında kullanılır.
 • 4/18 Kablosu: Başta bina içi tesisatlar olmak üzere sıklıkla kullanılan çeşitlerinden biridir. Alarm, diafon, ses ve haberleşme sistemlerinde de kullanılır.
 • 4/24 Kablosu: Elektronik eşyalarda, bilgisayar girişlerine ve uydu girişlerinde kullanılan kablodur. İçerisindeki iletken madde hurda dönüşümünde değerlidir.
 • 4/30 Kablosu: Bina içi haberleşme, ses ve güvenlik sisteminde kullanımı yaygındır. Bilgisayar ofis makinelerinde, kontrol ve enstrüman mühendisliğinde tercih edilir.
 • 4/50 Kablosu: Kablo kanalları içinde toprak altında kullanıma uygundur. Yerel enerji dağıtımlarında, endüstri tesislerinde, fabrikalarda güç kablosu olarak kullanılır.

Dış yapısı esnek olan bu kablolar döşenmesi en kolay olan kablo çeşitleridir. İçeriğindeki iletkenler çok damarlı ve incedir. Hurda kablo çeşitlerinde en sık rastlanan, geri dönüşümde en sık tercih edilen türlerdir. Kablo hurdalar alım satım ve geri dönüşüm işlemlerinde; TTR, antigron, soyulmuş ve bakır olmak üzere birbirinden ayrılır.

TTR Kablo Hurda

TTR kablo hurda, atık sınıfında değerlendirilen, kullanım işlevine sahip olmayan malzemedir. Hurda olarak nitelendirilen kablolar arasında yer alır. Yukarıda detaylı olarak anlatılan kabloların çeşitliliği ve niteliğine göre içeriğindeki tel miktarı birbirinden farklıdır. Bunun için kullanılmadan önce analiz işlemi yapılır. Malzeme, güncel kablo hurda fiyatları doğrultusunda fiyatlandırılır.

TTR kablo, binalarda ve elektronik malzemelerde kullanılan kabloların hurdasıdır. Genellikle hepsinin içinde ince bakır tel bulunur. Hurdacılar kablo hurda alım satım işlemlerinde plastik kısmı soyulmuş ve soyulmamış olarak işlem yaparlar. Satış yapılırken farklı soyulmamış kablo hurda fiyatı ile soyulmuş olan kablo hurdanın fiyatı birbirinden farklıdır.

Antigron Kablo Hurda

Antigron kablo hurda, dışı plastik ile kaplı olan içerisinde bakır bulunan kablo tiplerinden biridir. Genellikle elektrik işlerinde kullanılan kablo türleridir. Hurda kablo alım satım işlemlerinde Antigron kablo çeşitlerinin pazarı oldukça geniştir. Alım satım işlemleri güncel verilere göre kilogram cinsinden oluşturulur.

Bu hurda türünde kablonun tartılması ve fiyatlandırılması soyma işleminden sonra yapılır. Kablodan çıkan bakır oranı, kablo hurda fiyatı 2023 güncel verilerine göre fiyatlandırılır. Nem oranının yüksek olduğu alanlarda kullanılabilmesi bu türün özelliğidir. Antigron hurda kablolar yenisi ile değiştirilebilir.

Antigron kablolar dış etkenlere dayanıklı olacak şekilde üretilirler. Bu bakımdan sıva altında da sıva üstünde de kullanıma uygundur. Endüstri alanlarında ve mekanik açıdan korunmaya ihtiyaç duyulmayan evlerde kullanılır. Antigron kablonun dayanıklı olması ve yenisiyle değiştirilebilmesi kablo hurda fiyatları üzerinde etkilidir.

Soyulmuş Kablo Hurda

İletişim hatlarındaki kullanım ömrü biten kabloların dış plastiklerinin soyulması ile ortaya çıkan malzeme, soyulmuş kablo hurda olarak adlandırılır. Bu tür kabloların önemli kılan etken, dayanıklı yapısıyla erozyona uğramamış olmasıdır. Hurda sektöründe bir malzemenin geçirdiği sınai işlem sayısı arttıkça fiyatı düşer. İletim hatlarında kullanılan kablolar sonrasında hiç işlem geçirmediği için geri dönüşüm işlemli kolaydır. Bu hurdanın değerini artıran bir etkidir.

Kablo hurda plastiğinden ayrılarak ortaya içeriğindeki bakır çıkartılır. Bir bant üzerinde kırma makinesine gönderilerek eritilmeden önce parçalanır. Geri dönüşümdeki bu tasnif aşaması işlemin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Soyma bakır hurda olarak adlandırılan bu madde hurda sektöründe oldukça değerlidir. Bu sebeple soyulmamış bakır fiyatı soyma bakır hurdaya göre düşüktür.

Bakır Kablo Hurda

Kablolar yalıtım ve iletken olarak iki farklı bölümden meydana gelir. İletken kısımda farklı kalınlık ve ölçülerde bakır teller bulunur. Bu kablolar çeşitlerine ve kullanım alanlarına göre farklılık gösterir. Elektrik iletimindeki sahip oldukları yüksek kapasite nedeniyle metaller arasında gümüşten sonra gelir. Kablo hurda fiyatları içinde gümüşten daha iletken olduğu için oldukça değerlidir.

Kabloların içinde bulunan bakır tellerin kullanım ömrü yaklaşık 30 yıldır. Hurda haline gelme süreleri oldukça uzundur. Hurda piyasasında bakırın fiyatının yüksek olması da bu nedenledir. Kabloda kullanılan bakırın kalitesi de fiyatı etkileyen nedenlerden biridir. Alım satım işlemlerinde malzemeye hurda bakır kablo fiyatı 2023 verilerine göre değer verilir. Geri dönüşüm sürecinden sonra tekrar kullanıma uygun hale getirilir.

Kablo Hurda Alımı Yapan Firmalar

kablo hurda fiyatları Kablo hurda fiyatları, piyasa koşullarına göre değişir.

Kablo hurda, geri dönüşümü yapılarak uzun süre kullanıma uygun olması nedeniyle ülke ekonomisi için oldukça değerlidir. Kablonun içindeki bakır ne kadar kalın ve kaliteli ise değeri artar. Kablo hurdalarını alan firmalar oldukça fazladır. Konumunuza en yakın hurdacı ile iletişime geçerek güncel kablo hurda fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Satmak istediğiniz hurdayı detaylı olarak analiz ederek güncel fiyat listesine göre değerlendiren bir firmayı tercih etmeniz bu işten yüksek kar elde etmeniz açısından önemlidir. Firma çalışanları satış yapacak olan müşterinin konumuna giderek işlemi gerçekleştirir. Hurda kablo alım satım işlemlerinden elde ettiğiniz karın artması için soyma işlemi yapabilir, plastik ve bakır kısmını ayrı ayrı satabilirsiniz.

Kablo Hurda Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kablo hurda fiyatları belirlenirken küresel hurda piyasası baz alınır. Demir, alüminyum, tel ve kablo gibi metallerin hurdası geri dönüşüm ile yeniden işlenerek piyasaya sürülür. Hurdaların alım satım ve geri dönüşüm işlemleri firmalar başta olmak üzere sektörün gelişmesini sağlar. Ülke ekonomisine katkı oluşturmada önemli bir role sahiptir.

Geri dönüşüm ile ülke ekonomisine geri kazandırılan metaller dışarıdan ithal edilecek ürünün payını azaltır. Bu işlem ile milli gelir ülkede kalırken, dönüştürülmediğinde doğaya zarar veren hurdaların çevreye verdiği zarar azaltılmış olur. Güncel kablo hurda fiyatları belirlenirken fiyatlandırmaya etki eden unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Güncel dolar kuru
 • Metal borsası fiyatları
 • Hurda kabloların içerisindeki tellerin kalitesi ve kullanım durumu
 • Hurda kablonun çeşidi
 • Hurda kablonun miktarı
 • Dış plastiğinin soyulmuş ya da soyulmamış olması
 • Hurdanın teslim alınacağı adresin firmaya olan uzaklığı
 

Kablo malzemesinin hayatın her alanında kullanılması ile sahip olduğu çeşitlilik hurda kablo sektöründeki ürün yelpazesinin geniş olmasında etkilidir. Bu kablolar ömrü bittiğinde hurda kategorisine alınır. Geri dönüşüm işlemlerinden sonra tekrar kullanıma uygun hale getirilir.

Güncel Kablo Hurda Fiyatları

Kablo hurda fiyatları belirlenirken içeriğindeki tellerin kullanım durumu, verimliliği ve çeşidine göre değerlendirme yapılır. Fiyatlandırmalar kilogram üzerinden hesaplanır. Hurda firmaları tarafından binalardan kabloların sökülmesi, soyulması, analizi gibi işlemler doğaya en az hasar vererek yapılır. Kablo hurdalarını geri dönüşüme vermek isteyenler için güncel kablo hurda fiyatları şu şekildedir:

Hurda Kablo TürüHurda Fiyatı
Karışık Kablo Hurdası95.30 TL
Hurda Antigron Kablo95.00 TL
Hurda Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu140.00 TL
Hurda Yer Altı Enerji Kablosu110.00 TL
TTR Hurda Kablo95.50 TL
Çelik Zırh Hurda Kablo99-84 TL
Hurda Fare Yemez Kablo95.00 TL

Bahsi geçen kablo hurda fiyatları 2023 verilerine göre günceldir. Piyasa koşulları ve yukarıda bahsi geçen etkiler baz alınarak hesap yapılır. Fiyatlar farklı durumlara göre değişiklik gösterebilir. Bu bakımdan web sitemiz aracılığı ile firmamız ile iletişim kurabilirsiniz. Böylelikle doğru bilgiler ve güncel fiyatlar doğrultusunda satış işlemlerinden yüksek kar elde edebilirsiniz.