Bakır Hurda: Çeşitleri ve Güncel Fiyatları

bakır hurda

Bakır hurda, hurdacılık sektöründe en fazla rağbet gören türlerden biridir. Farklı endüstrilerde kullanılan bakır, geri dönüşüm sonucu tekrar tekrar kullanılabilir. Sahip olduğu özellikler sayesinde yapı malzemelerinde, soğutma, ısıtma ve elektrik faaliyetlerinde sıklıkla tercih edilir. İletken bir madde olduğu için bu işlevin gerektiği tüm süreçlerde kullanılır. Bakır hurda fiyatları da belirli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.  

Elektrik, inşaat, endüstriyel üretim ve ulaşım teçhizatlarında yer alan bakır, ciddi miktarlarda atık oluşturabilir. Bu atıllar da doğaya zarar verdiği gibi ham madde israfına yol açar. Atık maddeleri hurdacıya vererek hem para kazanabilir hem de çevreyi koruyabilirsiniz. 

Bakır,  altın ve gümüşten sonra en değerli maden olarak bilinir. Dayanıklılığı dolayısıyla kolay kolay işlevsiz hale gelmez. Ancak kullanıldığı ürünler artık fonksiyonlarını yitirdiğinde kaçınılmaz olarak içerisindeki materyaller atık hale gelir. Durum böyle olmak zorunda değildir. İçinde bulunduğu cihazdan çıkarılarak tekrar ham maddeye dönüşebilir. Bu sayede bu değerli madde, tekrar işe yarar hale gelir ve doğaya zarar vermeden belirli sektörlerde kullanılmaya başlar. . 

Firmamız hurdalarınızı değerinde satın alarak geri dönüştürür. Elinizde bulunan metalleri satmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bakır hurda fiyatları konusunda önceden bilgi almak amacıyla sitemizi inceleyebilirsiniz. 

Bakır Hurda Nedir? 

Bakır hurda, geri dönüşüm amacıyla toplanan kullanılmış veya atık bakır malzemelerine verilen isimdir. Hurdacılar, halihazırda başka bir üründe veya eşyada bulunan bakırı tekrar ham madde haline dönüştürür ve  başka alanlarda kullanıma hazır hale getirir. Bu sayede enerji ve para gerektiren bu işlem, doğaya zarar vermeden gerçekleşmiş olur. 

Bakır hurda, birçok farklı sahadan elde edilir. Bu madenin yer aldığı her ürün, malzeme ve cihaz, hurda olarak alınabilir. Bakırın kullanıldığı ve hurda olarak bulunabileceği bazı alanlar aşağıdaki gibidir: 

 • İnşaatlarda sıklıkla kullanılan bu maden, yıkılan veya tadilata uğrayan binalarda bolca bulunur. 
 • Elektrik nakil hatlarında işlevselliğini yitirmiş kablolar arasında elde etmeniz mümkündür. 
 • Boya – kimya sanayide üretim atıkları arasında bulabilirsiniz. 
 • Çeşitli taşıtların radyatörlerinde iletkenlik sağlaması için kullanılır.

Bu çeşitli kaynaklarda bulunabilen bakır hurda, doğru değerlendirildiğinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Gerekli süreçlerden geçtikten sonra tekrar aynı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Biz de bu sürecin bir parçası olarak atıl bakırları alıyor ve geri dönüşümüne katkı sağlıyoruz.  

Bakır Hurda Çeşitleri Nelerdir? 

bakır hurda
Bakır hurda çeşitleri arasında yer alan antigron kırma, TTR, fare yemez kablo geri dönüşüm noktasında oldukça değerlidir.

Bakır hurda birçok farklı çeşitte bulunabilir. Hurdalara, elde edildiği yönteme göre farklı isimler verilir. Her birinin özellikleri ayrıdır ve geri dönüştürme süreçleri değişkenlik gösterir. En çok kullanılan hurda çeşitleri aşağıdaki başlıklar altında toplanır. 

Soyulmuş Bakır Hurda 

Bakır, yüksek iletkenlik özelliği sayesinde elektrik sektöründe kablo üretiminde kullanılır. Dış kaplama olarak yer alan maden, ömrünü tamamladıktan sonra hatların üzerinden soyularak hurda kategorisinde değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen atıl ürüne, soyulmuş bakır hurda ismi verilir. 

Hurda fiyatları belirlenirken malzemenin durumu büyük önem taşır. Soyulmuş bakır hurda, genellikle aşınmaya uğramamıştır ve iyi bir haldedir. Elektrik hatlarından uzaklaştıktan sonra çeşitli makineler yardımıyla soyularak direkt hurdaya dönüşür. Ekstra hiçbir işlemden geçmez. Bu, hurda olarak daha değerli olmasına yol açar. 

Bu çeşit, geri dönüşüm süreci açısından da oldukça işlevseldir. Kablodan ayrışmasının ardından bir kırma makinesi yardımıyla daha küçük parçalara ayrılır. İşlem, tellerin birbirine dolanmasını engellemek için uygulanır. İlerleyen süreçte eritme potasına alınarak tekrar ham madde haline gelir. Tüm bu aşamaların sonunda başka alanlarda kullanıma hazır hale gelir. 

Soyulmuş bakır hurda çeşidinin fiyatı belirlenirken kalınlık faktörü rol oynar. Farklı kabloların kaplamaları, voltaja bağlı olarak değişkenlik gösterir. Daha yüksek volt içeren elektrik kablolarına daha kalın kaplama gerekecektir. Dolayısıyla ortaya daha fazla soyulmuş bakır çıkacaktır. 

Lama Bakır Hurda 

Lama bakır, çeşitli iletim kanallarında ve bazı cihazlarda ara ürün olarak kullanılır. Plakalar halinde bulunur ve genellikle sanayi sektöründe tercih edilir. Kenar oval, yarı sert, ve köşe oval olarak bilinen 3 türe sahiptir. Standart boyda üretilir fakat kullanım amacına göre farklı boyutlarda da bulunabilir. Saflığı yüksektir ve durumuna göre değerli olabilir. Kullanım alanları aşağıdaki gibidir: 

 • Topraklama sistemleri
 • Dağıtım hatları
 • Elektrik enerjisi nakil hatları
 • Elektrik panoları 

Yukarıdaki alanlarda kullanılan lama, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra hurda olarak alınır. Elektrik akımını düşük dirençle etkili bir şekilde iletmesi sebebiyle geri dönüşüme katılması oldukça değerlidir. 

TTR Bakır Hurda 

TTR, bir kablo çeşididir. İnce telleri bir araya getirerek üzerlerine PVC kaplanmasıyla elde edilir. İçerisinde başka iletkenlerin de bulunması mümkündür. Mekanik zorlamanın minimum seviyede olduğu alanlarda sıklıkla tercih edilir.  TTR hurda, bu kablolar içerisindeki bakırların toplanarak ham maddeye çevrilmesinde kullanılır. Kullanım alanı geniş olduğundan birçok farklı yerde TTR kablo bulmak mümkündür. 

Her bir TTR kablosunun içerisinde çok fazla tel bulunur. Bunlar, artık kullanılmayan kablolar içerisinden alınır ve bakır hurda haline gelir. İçerisinden çıkacak miktar, kablonun boyutu, kullanım alanı gibi değişkenlere bağlıdır. Genellikle TTR kablodan elde edilen hurda, zarar görmemiş haldedir. 

Antigron Bakır Hurda 

Antigron kablolar, içerisinde birden fazla telin geçtiği kablo türleridir. Nem oranının fazla olduğu ortamlarda kullanıma elverişlidir. Genellikle sıva altında tercih edilir. Antigron bakır hurda, bu kablo çeşidinin içinden elde edilen bakırlara denir. Artık kullanımı mümkün olmayan antigron kablolar soyularak içerisinden bakır çıkarılır. Bu sayede eritilerek tekrar ham madde haline gelmeye hazır hurda türüdür.

Bu kablo, PVC kaplamalıdır ve oldukça sağlamdır. Hem konutlarda hem endüstriyel sahalarda kullanılır. Yıkılan ve yeniden yapılan binalarda, fabrikalardan toplanacak kablolar içerisinde antigron bakır hurda bulabilirsiniz. Topladığınız ürünleri bizimle iletişime geçerek değerinde satabilirsiniz. 

Kırkambar Bakır Hurda 

Kırkambar bakır hurda, mevcut hurdanın yakılması sonucu elde edilir. Bazı durumlarda çeşitli kablo ve malzemelerin içinde bulunan madene erişmek için yakma işleminden geçer. Bu süreçte bakır da zarar göreceğinden değeri diğer hurda çeşitlerine göre daha düşüktür. Ürün, daha renksiz ve cansız haldedir. 

Malzemelerdeki bakıra ulaşmak amacıyla soyma makineleri kullanmak yaygındır. Bu sayede kablo içerisinde bulunan maddelere gelen hasar en aza iner. Fakat bu cihazın mevcut olmadığı durumlarda insanlar ateşten yardım alır. Süreç sonunda madenin bir kısmının ziyan olması kaçınılmazdır. 

Hurda fiyatları belirlenirken madenin tekrar ham maddeye dönüşme kapasitesi büyük rol oynar. Kırkambar bakır hurdanın bu kapasitesi, gördüğü hasardan dolayı düşüktür. Bu sebeple ayrıştırma işlemi için soyma makinesinden yardım almanız önerilir. Fakat bu mümkün değilse firmamızla iletişime geçerek kırkambar hurdalarınızı satabilirsiniz. 

Araiş Bakır Hurda 

Bakır, kablolar ve elektrik ürünleri dışında birçok farklı malzemede kullanılır. Herhangi bir eşyadan tekrar ham maddeye dönüştürme amacıyla çıkarılan madene araiş denir. Yani, dönüşüm sürecinde olan maddelere bu şekilde hitap edilir. Elinizde olan araiş bakırları toplayarak bize iletebilirsiniz. Profesyonel bir fiyat değerlendirmesi sonucunda ürünlerinizi tekrar kullanıma kazandırmak için firmamızı arayabilirsiniz. 

Çubuk Talaşı Bakır Hurda 

Endüstriyel faaliyetlerde, inşaatlarda ve fabrikalarda sık sık kesme işlemi yapılır. Bu işlem sonucunda malzeme arzu edilen boyuta getirilirken birçok küçük parça yere düşer. Bu parçacıklardan elde edilen hurdaya çubuk talaşı bakır hurda denir. 

Açılan delikler ve kesilmiş yüzeylerden dökülen parçalar, büyük israflara yol açar. Özellikle inşaatlar ve metal işleme atölyeleri gibi yerlerde fazla miktarlar ziyan olabilir. Çubuk talaşı, bakır henüz kullanılmamışken elde edilen bir hurda türü olduğu için oldukça değerlidir. Artık madde yeniden işlenerek tekrar çeşitli faaliyetlerde yerini alabilir. 

Çubuk talaşının içerisinde diğer metaller de bulunabilir. Bu durumda ayrıştırma işlemi yapılarak madene ulaşmak gerekir. Ayrıştırma sürecinin gerekliliği, fiyatlandırma yapılırken etkili olacaktır.  Elinizdeki çubuk talaşı hurdayı firmamızla iletişime geçerek adil fiyatlar karşılığında satabilirsiniz. 

Radyatör Bakır Hurda 

Radyatör, çeşitli makinelerde soğutma veya ısıtma amaçlı transferleri gerçekleştiren araçlardır. Fonksiyonları gereği iletken maddelerden yapılırlar. İletken özelliğiyle öne çıkan bakır, bu araçlarda sıklıkla kullanılır. Radyatör bakır hurda, atık halindeki radyatörlerden çıkarılan kullanılmış bakırlara verilen isimdir. 

Bakır Hurda Fiyatları Neye Göre Belirlenir? 

bakır hurda
Hurda bakır fiyatları piyasa koşullarından etkilenir.

Hurda bakır fiyatları değişkenlik gösterir. Bu değişikliğin sebebi, eldeki ürünün durumu, geri dönüşüme katılabilme kapasitesi, miktar gibi faktörlere bağlıdır. Fiyatlandırma yaparken göz önünde bulunan özellikler aşağıdaki başlıklar altında toplanır. 

Miktar

Fiyat belirleme süreci, kilogram bazında ilerler. Yani mevcut değerler, 1 kg hurda için belirlenir. Elinizdeki hurda miktarı ne kadar fazlaysa alacağınız miktar da o kadar yüksektir. Miktarın yanı sıra diğer faktörler de kilogram üzerinden belirlenen fiyatı etkileyecektir.

Tür

Her bir hurda türü, ayrı bir değere sahiptir. Bunun sebebi, hurdadan elde edilecek bakır oranının değişiklik göstermesidir. Bazı hurda türlerinde sadece bakır bulunurken bazıları diğer maddelerle karışıktır. İkinci seçenekte ham madde olarak kullanılacak bakır oranı daha düşüktür. Ayrıca metallerin karışık halde bulunduğu durumlarda ayrıştırma işleminden geçmelidir. Bu da fiyatlara yansır. 

Durum 

Geri dönüşüm sürecinde bakır hurdanın durumu büyük rol oynar. Hasar görmemiş ve sağlam hurdalar, kolaylıkla eritilerek tekrar kullanıma hazır hale gelir. Ancak belli bir miktar zarara uğramış hurdalar için aynı şey geçerli değildir. Yıpranmış veya yanmış hurdalardan elde edilebilecek ham madde miktarı, diğerlerine göre ciddi miktarda azdır. 

Piyasa Değerleri 

Mevcut metal borsası değerleri, fiyat belirlenirken göz önünde bulunan bir diğer faktördür. Diğer madenler gibi bakırın fiyatları da zaman içerisinde değişiklik gösterir. Piyasa değerleri analiz edilirken Londra Metal Borsası’nın ve diğer metal borsalarının verileri rol oynar. 

Hurda alım-satım işleminde o anki piyasa değerlerinin önemi büyüktür. Bu durumda satışını yapmadan önce bizimle iletişim kurarak güncel fiyatlarla alakalı bilgi alabilirsiniz. 

Arz – Talep 

Diğer her sektörde olduğu gibi, hurdacılık sektörü de arz – talep dengesinden etkilenir. Belirli ürünlere talep fazlayken bazılarında daha azdır. Bu durum, alım ve satım değerlerinde oynamalara sebep olur. Ham maddelere olan talep, fiyatlandırmada rol oynar. 

Arz – talep dengesi, yalnızca ham madde üzerinden değil maddenin kullanıldığı ürünler arasında da değerlendirilmelidir. Hurda fiyatları, madenin kullanıldığı ürünlerdeki arz ve talep oranlarından da etkilenir.

Maliyetler

Hurdanın tekrar ham maddeye dönüşmesi bir süreçtir. Malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü süresince birtakım maliyetler ortaya çıkar. Fiyatlandırma, bu maliyetler de göz önünde bulundurularak yapılır. 

Bakır Hurdanın Önemi 

bakır hurda
Bakır hurdalarının geri dönüşümü ham madde ihtiyacını karşıladığı için oldukça önemlidir.

Bakır, birçok faaliyette ve üretimde yeri büyük olan bir madendir. Sürekli olarak ihtiyaç duyulur. Sağlam bir madde olsa da içerisinde bulunduğu ürünlerin kullanım ömrü dolduğunda bakır da atık haline gelir. Bu durumda, değerli bir maden olan bakır hâlâ işe yarar halde olmasına rağmen ziyan olur. 

Tekrar tekrar kullanılabilecek bir nitelikte olan bu metal, hurdacı yardımıyla yeniden kazandırılmasının avantajları aşağıdaki başlıklar altında toplanır. 

Enerji Tasarrufu 

Bakır madenini çıkarmak, zahmetli bir işlemdir ve süreç boyunca çok fazla enerji harcanır. Geri dönüştürme, daha kolay bir süreçtir ve maden çıkarmak kadar emek istemez. Karbon ayakizinin azaltılmasında da büyük rol oynar. Geri dönüşüm, sıfırdan elde etme işlemine oranla %90 enerji tasarrufu sağlar. 

Sınırlı Kaynakların Korunması 

Bakır kaynakları sınırlıdır. Kullanım alanının genişliği düşünüldüğünde geri dönüştürülmüş bakırın değeri anlaşılabilir. Hurda, ham madde ihtiyacını azaltarak sınırlı kaynakların korunmasına yardımcı olur. Tekrar tekrar kullanılabilen oldukça değerli bir madenin ziyan olmasının önüne geçebilirsiniz. 

Ekonomiye Katkı Sağlama

Geri dönüştürülebilir olmasına rağmen atık haline gelen maddelerin değeri yaklaşık 1.5 milyar Türk Lirası’dır. Bu miktar, ciddi bir rakamdır ve oldukça büyük bir israfı işaret eder. Atık metal ve bakırlarınızı bir hurdacıya satarak bunun önüne geçebilir, kendi ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. 

Doğanın Korunması 

Ham madde elde etme süreci, birçok açıdan doğaya zarar verir. Kaynak arayışı sırasında kullanılan makinalar, harcanan enerji ve oluşan atık miktarı, sürdürülebilirlik açısından doğayı negatif etkiler. Hurdacılık, ham madde elde etme ihtiyacını azaltır. Bu sayede doğanın korunmasına katkıda bulunur. 

Atık Malzemelerden Kurtulmak 

İnşaatlar, fabrikalar ve endüstriyel üretimin yapıldığı yerlerde kilogramlar değerinde atık oluşabilir. Bu atıklardan kurtulmak zahmetli bir iştir. Ek olarak malzemeleri nereye koyacağınızı bilmemeniz mümkündür. Kendi kendinize ağır ürünleri taşımak, fazla iş gücü talep eden bir süreçtir. 

Çöpe atmak yerine bir hurdacıyla yapacağınız anlaşma sayesinde bu atıklardan kolayca kurtulabilirsiniz. Hem istemediğiniz malzemeleri alanınızdan uzaklaştırmış olursunuz hem de geri dönüşüme katkı sağlarsınız. Firmamızla iletişime geçtiğiniz takdirde bulunduğunuz yerden malzemeleri alır ve gerekli işlemleri gerçekleştirerek ücreti anında öderiz. 

Güncel Bakır Hurda Fiyatları 

Güncel bakır hurda fiyatları, merak edilen bir konudur. Her bakır hurda, mevcut değerler üzerinden fiyatlandırılamaz. Bunun sebebi, elinizdeki hurdanın durumunun fiyat belirlemedeki rolüdür. Ancak yine de farklı hurda türlerinin fiyatları değişir. Firmamızdaki bazı hurda bakırların kilogram başına fiyatlandırması aşağıdaki gibidir: 

 • Soyma hurdası: 214 TL
 • Lama hurdası: 214 TL
 • Kırkambar: 194 TL

Diğer türler için sitemizdeki fiyatlandırma bölümüne göz atabilir, elinizdeki hurdaların değerlendirilmesi için bizimle WhatsApp, telefon ve mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.